תקנון שימוש / מדיניות פרטיות

תקנון לשימוש באתר האינטרנט  hanifrenkel.co.il

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון נקבה, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולשת לשירות אם תפר את תנאי התקנון.
 4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת ועליך מוטלת החובה להתעדכן בהם.
 5. להנהלת האתר מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם.
 6. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 7. ההרשמה כמנויה מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהירה כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 8. אין לרשום אישה אחרת שלא בהסכמתה ו/או ללא נוכחותה מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לה כל תנאי תקנון זה.
 9. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולשות אשר אינן רשאיות להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 10. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 11. הנך אחראית באופן בלעדי לנכונות וחוקיות המידע אותו תפרסמי או תעבירי באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 12. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 13. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.
 14. הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפרת את תנאי התקנון או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה. במקרה זה, הנהלת האתר תהיה רשאית בנוסף למנוע ממך לפרסם ולטעון תכנים נוספים באתר.
 15. הנך מצהירה כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 16. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות "אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 17. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 18. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.
 19. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 20. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 21. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל האמור ו/או הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 22. פרטיות :
 • במועד מסירת פרטיך, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה, הינך מסכימה ומאשרת למנהלת האתר לשלוח אליך בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. באם תהי מעוניינת להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של הנהלת האתר אנא הודיעי על כך למייל hanifrenkel60@gmail.com.

 • הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.. למרות האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי במקרים בהם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהנהלת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או עשית שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 1. אחריות : החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או עונשי שיגרם לך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, כל תוכן ושירות הכלולים בוו ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר. האמור באתר או מוצג בו או המלצה שתופיע בו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS-IS) ואינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע או המלצה שיימסר או תימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים ו/או האתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמשת בלבד.
 2. הגבלת גיל : תנאי לרכישה באתר, כי הרוכשת הינה בת 18 שנים ומעלה.
 3. מדיניות אספקת מוצרים : אספקת המוצר בימי עסקים וכרוכה בתשלום דמי משלוח, להלן אפשרויות משלוח:

איסוף עצמי תוך 7 ימי עסקים, ממספרה סטודיו 29, רש"י 29, רמת גן, לגשת לארתור.

משלוח – תוך 9 ימי עסקים, עד הבית באיזור גוש דן, בעלות נוספת של 32 ₪.

האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור ו/או לאי אספקה של המוצר בשל כוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח ו/או סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או מנהלת האתר ו/או מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

 1. מדיניות ביטול המוצר/שירות :
  • ביטול רכישה מצד המזמין

הינך רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

 • ביטול יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם. ככל שמדובר בשירות, ביטול תוך 14 ימים מביצוע העסקה, בתנאי שהביטול נעשה עד יומיים לפני קבלת השירות.
 • ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל hanifrenkel60@gmail.com.
 • ביטול העסקה על-ידך כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
 • לאחר קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך.

 • ביטול רכישה מצד הנהלת האתר
 • הנהלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר לך, והנהלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 • במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט או שירות חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 1. כתובת : חני פרנקל – אימון וייעוץ אישי, ארניה 1, רמת גן.

 

Scroll to Top